Trafik Cezaları nasıl ödenecek

     2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı fiili işleyenlere uygulanacak para cezaları görevlilere makbuz karşılığı peşin olarak ödenebileceği gibi, para cezasını hemen ödeyemeyenler için Trafik ceza tutanağı düzenlenmektedir.

     Bu ceza tutanaklarında yazılı trafik cezaları Maliye Bakanlığının sayman mutematlerine veya mal sandıklarına posta işletmesi idaresine veya yetkili kılınan bankalara ödenir.

     Ödeme derhal yapılmadığı takdirde para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay %5 faiz uygulanır. Aylık faizin hesaplanmasında ay kesirleri tam olarak dikkate alınır. bu suretle bulunacak tutar cezanın katını geçemez.

    Ödeme derhal yapıldığı takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunun gereğince cezalar % 25 indirimli olarak uygulanır.

     Süresinde ödenmeyen para cezaları için 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsili usulu hakkında kanun gereğince suçu işleyen kişi zabıtaca bulunarak ve ayrıca araçların satış veya devrinde ve muayenelerinde araştırılarak tespit edilerek tahsil edilir


Yorumlar - Yorum Yaz