Plakaya Ceza Kesilebir mi

      Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park edilen araçlara trafik kural ve yasaklarına uymayan ve sürücüsü tespit edilemeyen araçların tescil plakalarına göre ceza veya suç tutanağı düzenlenebilmektedir.

    Para cezasının ödenebilmesi çin, düzenlenen tutanağın bir sureti 7 iş günü içinde ilgili mal sandığına gönderilir Araç sahibine cezanın ödenmesi için tebligat yapılır.

       Bu şekilde uygulanan cezalar için araç sahipleri cezanın tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilir.

       itiraz ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. ancak itiraz üzerine mahkemenin verdiği karar kesindir.


Yorumlar - Yorum Yaz